กล่องข้อความ

กล่องข้อความกล่องโต้ตอบที่พิเศษที่โปรแกรมประยุกต์สามารถใช้เพื่อแสดงข้อความ และแสดงพร้อมท์สำหรับการป้อนข้อมูลอย่างง่าย ได้ นอกจากนี้กล่องข้อความมักจะประกอบด้วยข้อความและปุ่มอย่าง น้อยหนึ่ง โปรแกรมประยุกต์สร้างกล่องข้อความ โดยใช้ฟังก์ชันMessageBoxหรือMessageBoxExการระบุข้อความ และจำนวน และชนิดของปุ่มเพื่อแสดง ฟังก์ชันMessageBoxExยังอนุญาตให้คุณระบุภาษาที่จะใช้สำหรับข้อความใด ๆ กดปุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกล่องข้อความ.

แม้ว่ากล่องข้อความเป็นกล่องโต้ตอบ ระบบใช้ควบคุมการสร้างและการจัดการของกล่องข้อความ ซึ่งหมายความว่า โปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ให้เป็นต้นแบบของกล่องโต้ตอบและขั้นตอนของกล่องโต้ตอบ ระบบสร้างแม่แบบที่ยึดตามข้อความและปุ่มที่ระบุสำหรับกล่องข้อความของตัวเอง และส่งกระบวนการกล่องโต้ตอบของตัวเอง.

กล่องข้อความเป็นกล่องโต้ตอบโมดอล และระบบสร้างได้ โดยการใช้ภายในฟังก์ชันเดียวกันที่ใช้DialogBox ถ้าโปรแกรมประยุกต์ที่ระบุหน้าต่างเจ้าของเมื่อเรียกMessageBoxหรือMessageBoxExระบบปิดใช้งานเจ้า โปรแกรมประยุกต์ยังสามารถตรงระบบการปิดการใช้งานระดับบน windows ทั้งหมดที่เป็นของเธรดปัจจุบัน โดยการระบุค่า MB_TASKMODAL เมื่อสร้างกล่องโต้ตอบ.

ระบบสามารถส่งข้อความถึงเจ้าของ เช่นWM_CANCELMODEและWM_ENABLEเหมือนกับทำเมื่อสร้างกล่องโต้ตอบโมดอล หน้าต่างเจ้าของควรกระทำการดำเนินการที่ร้องขอ โดยข้อความเหล่านี้.