หน้าต่างชั้นเคอร์เซอร์

เมื่อคุณลงทะเบียนคลาสหน้าต่าง ใช้ฟังก์ชันRegisterClassคุณสามารถกำหนดว่าเคอร์เซอร์เริ่มต้น เรียกว่าคลาเคอร์เซอร์ หลังจากโปรแกรมประยุกต์ที่ลงทะเบียนคลาหน้าต่าง แต่ละหน้าต่างของระดับชั้นนั้นจะมีเคอร์เซอร์คลาสที่ระบุ.

เมื่อต้องการแทนที่เคอร์เซอร์คลาส ประมวลผลข้อความWM_SETCURSOR นอกจากนี้คุณยังสามารถแทนเคอร์เซอร์คลาส โดยใช้ฟังก์ชันSetClassLong ฟังก์ชันนี้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้าต่างเริ่มต้นสำหรับ windows ทั้งหมดของคลาสที่กำหนด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูคลาสหน้าต่าง.

Index