ตัวควบคุม

ตัวควบคุมคือ โปรแกรมประยุกต์ใช้ร่วมกับหน้าต่างอื่นให้ทำการป้อนข้อมูลอย่างง่าย และผล (I/O) งานหน้าต่างลูก ส่วนใหญ่มักจะใช้ตัวควบคุมในกล่องโต้ตอบ แต่พวกเขายังสามารถใช้ใน windows อื่น ๆ การควบคุมภายในกล่องโต้ตอบให้ผู้ใช้ มีวิธีพิมพ์ข้อความ เลือกตัวเลือก และกล่องโต้ตอบเพื่อทำให้การดำเนินการโดยตรง ตัวควบคุมในหน้าต่างอื่นให้หลากหลายบริการ เช่นการอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกคำสั่งต่าง ๆ ดูสถานะ และดู และแก้ไขข้อความ.

Index