ไลบรารีกล่องโต้ตอบทั่วไป

ไลบรารีกล่องโต้ตอบทั่วไปประกอบด้วยชุดของกล่องโต้ตอบสำหรับการปฏิบัติงานทั่วไป เช่นเปิดแฟ้ม และการพิมพ์เอกสาร ในกล่องโต้ตอบทั่วไปให้มีส่วนติดต่อผู้ใช้เดียวที่ยอมให้ผู้ใช้ที่ดำเนินการงานเหล่านี้โดยทั่วไปโดยไม่ต้องเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ กับแต่ละโปรแกรมประยุกต์.

Index