การสร้างกล่องคำสั่งผสมแบบง่าย

ส่วนนี้อธิบายวิธีการใช้กล่องคำสั่งผสมแบบง่ายในกล่องโต้ตอบ ตัวอย่างในการสร้างกล่องโต้ตอบการสะกดใช้กล่องคำสั่งผสมแบบง่ายในกล่องโต้ตอบสำหรับการตรวจสอบการสะกด เมื่อพบคำที่สะกดผิด ตัวตรวจการสะกดแนะนำทางเลือกการสะกดคำ ผู้ใช้สามารถละเว้นการสะกดผิดที่ เปลี่ยนการสะกดคำแนะนำที่หนึ่ง หรือพิมพ์การสะกดไม่สามารถแนะนำ มีกล่องคำสั่งผสมแบบง่ายเหมาะสำหรับการรับแบบนี้ของผู้ใช้.

Index