เนื้อหาของรายการ

เริ่มเมื่อโปรแกรมประยุกต์สร้างกล่องคำสั่งผสม นั้นโดยปกติต้นกล่องคำสั่งผสม โดยเพิ่มอย่าง น้อยหนึ่งรายการลงในรายการ ภายหลัง โปรแกรมประยุกต์อาจเพิ่ม หรือลบรายการสินค้า รายการการเตรียมใช้งานใหม่ หรือเรียกข้อมูลรายการจากนั้น.

โปรแกรมประยุกต์เพิ่มรายการลงในกล่องคำสั่งผสม โดยการส่งข้อความCB_ADDSTRINGได้ รายการที่ระบุจะถูกเพิ่มลงในส่วนท้าย ของรายการ หรือ ใน กล่องคำสั่งผสมที่ถูกเรียงลำดับ ในถูกต้องเรียงลำดับตำแหน่งตามสายอักขระของสินค้า ในกล่องคำสั่งผสม unsorted แอปพลิเคชันสามารถใช้ข้อความCB_INSERTSTRINGเพื่อแทรกรายการในตำแหน่งที่ระบุ เมื่อเพิ่ม รายการจะถูกระบุ โดยตำแหน่ง.

โดยใช้ข้อความCB_FINDSTRINGหรือCB_FINDSTRINGEXACTแอปพลิเคชันสามารถกำหนดตำแหน่งของข้อมูลในรายการ CB_FINDSTRING ค้นหาสายอักขระซึ่งเริ่มต้น ด้วยสายอักขระที่ระบุสินค้า CB_FINDSTRINGEXACT ค้นหาสินค้ามีสตริงที่ตรงกับสตริงที่ตรงนั้น มีข้อความไม่เล็ก.

แอปพลิเคชันสามารถลบข้อมูลในรายการ โดยใช้ข้อความCB_DELETESTRING ถ้าโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการในการเตรียมใช้งานใหม่ในรายการกล่องคำสั่งผสม มันสามารถล้างเนื้อหาทั้งหมด โดยใช้ข้อความCB_RESETCONTENT เมื่อเพิ่มหลายรายการลงในรายการหลังจากกล่องคำสั่งผสมแล้วถูกแสดง แอปพลิเคชันสามารถล้างค่าสถานะใหม่เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ถูก repainted หลังจากมีเพิ่มสินค้าแต่ละรายการกล่องคำสั่งผสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ redrawing ดูคำอธิบายของการ WM_SETREDRAWข้อความ.

การเรียกสายอักขระการเชื่อมโยงกับข้อมูลในรายการ แอปพลิเคชันสามารถใช้ข้อความCB_GETLBTEXT สายอักขระของสินค้าจะถูกคัดลอกไปบัฟเฟอร์ที่ระบุ โดยแอพลิเคชัน เพื่อให้แน่ใจว่า บัฟเฟอร์มีขนาดใหญ่พอที่จะรับสาย แอพลิเคชันสามารถใช้ข้อความCB_GETLBTEXTLENเพื่อกำหนดความยาวของสายอักขระก่อน การรับหมายเลขของรายการในชุดรายการในกล่องคำสั่งผสม แอปพลิเคชันสามารถใช้ข้อความCB_GETCOUNT.

Index