รายการกล่องคำสั่งผสม

รายการคือ ส่วนของกล่องคำสั่งผสมที่แสดงรายการผู้ใช้สามารถเลือก เริ่มโดยทั่วไป โปรแกรมประยุกต์ต้นเนื้อหาของรายการเมื่อคุณสร้างกล่องคำสั่งผสม รายการที่เลือก โดยผู้ใช้เลือกในปัจจุบันได้ ในกล่องคำสั่งผสมแบบหล่นลง และวิ ผู้ใช้สามารถพิมพ์ในเขตการเลือกข้อมูลแทนการเลือกข้อมูลในรายการ ในกรณีเหล่านี้ ไม่มีการเลือกปัจจุบัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมการเลือกปัจจุบัน.

Index