การประมวลผลข้อความ WM_SETFOCUS

เมื่อแถบเครื่องมือหน้าต่างได้รับโฟกัสป้อนข้อมูล มันทันทีตั้งโฟกัสไปกล่องคำสั่งผสมแรกในแถบเครื่องมือ ดังตัวอย่างในการสร้างแถบเครื่องมือกล่องคำสั่งผสมเรียกฟังก์ชันSetFocusในการตอบสนองต่อข้อความWM_SETFOCUS.

Index