เท่าตัวชี้เมื่อ

เมื่อหน้าต่างเสียโฟกัสแป้นพิมพ์ ระบบส่งข้อความWM_KILLFOCUSในหน้าต่าง โปรแกรมประยุกต์ของคุณควรทำลายเครื่องหมายรูปหมวกขณะประมวลผลข้อความนี้โดยการใช้ฟังก์ชันDestroyCaret รหัสต่อไปนี้แสดงวิธีการทำลายเครื่องแบบรูปหมวกในหน้าต่างที่ไม่มีโฟกัสของแป้นพิมพ์.

กรณี WM_KILLFOCUS: / / หน้าต่างจะสูญเสียโฟกัสแป้นพิมพ์ ทำลายเครื่องหมายรูปหมวกดังนั้น 
 
    DestroyCaret() 
 
    แบ่ง 
 

Index