ปุ่ม

กล่องโต้ตอบและตัวควบคุมสนับสนุนการสื่อสารระหว่างโปรแกรมประยุกต์และผู้ใช้ ปุ่มคือ ตัวควบคุมที่ผู้ใช้สามารถคลิเพื่อให้ป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมประยุกต์.

Index