วาดเจ้าของปุ่ม

แตกต่างจากปุ่มตัวเลือก การวาดเจ้าปุ่มทาสี โดยโปรแกรมประยุกต์ ไม่ใช่ โดยระบบ และไม่มีลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือใช้งาน วัตถุประสงค์คือเพื่อ ให้ปุ่มซึ่งมีลักษณะที่ปรากฏ และลักษณะการทำงานจะถูกกำหนด โดยโปรแกรมประยุกต์เพียงอย่างเดียว มีเพียงหนึ่งวาดเจ้าปุ่มลักษณะ: BS_OWNERDRAW.

เมื่อผู้ใช้เลือกปุ่มตัวดึงเจ้า ระบบส่งหน้าต่างหลักของปุ่มความWM_COMMANDที่ประกอบด้วยรหัสการแจ้งเตือนBN_CLICKEDเหมือนกับทำปุ่มที่มีไม่เจ้าของลาก โปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการตอบสนองอย่างเหมาะสม.

สำหรับตัวอย่างของปุ่มตัวดึงเจ้า ดูปุ่ม Using Owner-Drawn.

Index