กลุ่มกล่อง

ในกล่องกลุ่มเป็นสี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบเป็นชุดของตัวควบคุม เช่นกล่องกาเครื่องหมายหรือปุ่มตัวเลือก ด้วยโปรแกรมประยุกต์กำหนดข้อ (ป้ายชื่อ) ที่มุมบนซ้าย วัตถุประสงค์เพียงผู้เดียวของกล่องกลุ่มเพื่อ จัดระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยวัตถุประสงค์ทั่วไป (โดยปกติจะระบุ ด้วยป้ายชื่อ) ของตัวควบคุมได้ กล่องกลุ่มมีลักษณะเดียวเท่านั้น กำหนด โดยค่าคง BS_GROUPBOX เนื่องจากไม่สามารถเลือกช่องกลุ่ม มีสถานะไม่มีกา สถานะโฟกัส หรือดันรัฐ โปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มกล่อง.