สำหรับการเข้าถึง

API Win32 มีชุดคุณลักษณะการเข้าถึงที่ทำได้ง่ายขึ้นสำหรับบุคคลทุพพลภาพที่ใช้คอมพิวเตอร์ ภาพรวมนี้อธิบายคุณลักษณะการช่วยการเข้าถึงให้มา และฟังก์ชัน Win32 และโครงสร้างสำหรับควบคุมคุณลักษณะเหล่านี้.

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะการช่วยการเข้าถึงอื่น ๆ ดูMicrosoft Active Accessibility.

Index