Oich okno

Rozhranie API systému Win32 poskytuje niekoľko funkcií, ktoré umožňujú aplikáciám použiť okno Vlastnosti. Tento prehľad obsahuje nasledovné témy:

Index