Načítava sa okno Vlastnosti

Okno môžete vytvorte kľučky jeho okno vlastníctva údajov a používať dáta na akýkoľvek účel. Nasledujúci príklad využíva GetProp získať popisovače okno Vlastnosti označeného PROP_ICON, PROP_CURSOR a PROP_BUFFER. Príklad potom zobrazí obsah vyrovnávacej pamäte novo získaných, kurzor a ikona v oblasti okna klienta.

# define PATHLENGTH 256 HWND hwndSubclass;     / / zvládnuť subclassed okno popisovač hIconProp hCursProp; 
HGLOBAL hMemProp; 
char * lpFilename; 
TCHAR tchBuffer [PATHLENGTH]; 
int nSize; 
HDC hdc; 
 
/ / Získať okna Vlastnosti, potom použiť údaje. 
 
hIconProp = (HICON) GetProp (hwndSubclass, "PROP_ICON"); 
TextOut (hdc, 10, 40, "PROP_ICON", 9); 
DrawIcon (hdc, 90, 40, hIconProp); 
 
hCursProp = (HCURSOR) GetProp (hwndSubclass, "PROP_CURSOR"); 
TextOut (hdc, 10, 85, "PROP_CURSOR", 9); 
DrawIcon (hdc, 110, 85, hCursProp); 
 
hMemProp = (HGLOBAL) GetProp (hwndSubclass, "PROP_BUFFER"); 
lpFilename = GlobalLock(hMemProp); 
nSize = sprintf (tchBuffer, "cestu k súboru: %s", lpFilename); 
TextOut (hdc, 10 10, tchBuffer, nSize) 
 

Index