Enumerácia položky okno Vlastnosti

Funkcie EnumProps a EnumPropsEx vykonať enumeráciu všetky v okne vlastností pomocou aplikácie definované spätné volanie funkcie. Ďalšie informácie o funkcii spätného volania, nájdete v časti PropEnumProc.

EnumPropsEx zahŕňa dodatočné parameter pre definovanom aplikáciou údaje používané automatickým callback funkcie. Ďalšie informácie o funkcii spätného volania, nájdete v časti PropEnumProcEx.

Index