EnumProps

Funkcia EnumProps enumeruje všetky položky v zozname vlastností okna podľa prejazdu nich, jeden po druhom na špecifikované callback funkcie. EnumProps pokračuje, kým sa posledný záznam sa očísluje alebo callback funkciou vráti hodnotu FALSE.

 int EnumProps ( HWND  hWnd; / / spracovať do oknaPROPENUMPROClpEnumFunc / / ukazovateľ callback funkciou);
 

Parametre

hWnd
Spracovať do okna, ktorého vlastnosť zoznam je na enumeráciu.
lpEnumFunc
Ukazovateľ na funkciu spätného volania. Ďalšie informácie o funkcii spätného volania nájdete PropEnumProc funkcie.

Note:

Vrátená hodnota určuje poslednú hodnotu vrátené funkciou volania. Je to -1, ak funkcia sa nepodarilo nájsť Nehnuteľnosť enumerácie.

Poznámky

Aplikáciu môžete odstrániť len vlastnosti to pridaný. Musí odstrániť vlastnosti pridané inými aplikáciami, alebo samotného systému.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.
Unicode:Implementovaný ako Unicode, ANSI verzia v systéme Windows NT.

Pozri tiež

Okno Vlastnosti prehľad funkcie vlastností okien, EnumPropsEx, GetProp, PropEnumProc, RemoveProp, SetProp

Index