Priradenie okno Vlastnosti

SetProp funkcia priraďuje okno Vlastnosti a jeho reťazec identifikátora oknom. Funkcia GetProp načíta vlastnosť okno identifikovať daný reťazec. Funkcia RemoveProp ničí pridruženia medzi oknom a okno majetku, ale nie je zničiť dáta samy o sebe.

Index