Postup pri neplnení okno

Predvolená funkcia okno postupu, DefWindowProc definuje určité základné správanie zdieľajú všetky okná. Postup pri neplnení okno poskytuje minimálnu funkčnosť pre okno. Postupu definovanom aplikáciou okno by mali prejsť všetky správy, ktoré nespracuje DefWindowProc funkcia pre predvolené spracovania.

Index