O postupoch okno

Každú testovaciu jamku je členom určitej okno triedy. Trieda okna určuje predvolenú okno procedúry, ktorá samostatné okno používa na spracovanie správy. Tú istú procedúru okno predvoleného použiť všetky okná patriacich do tej istej triedy. Napríklad systém definuje okno postup pre triedu pole so zoznamom (COMBOBOX); všetkých polí so zoznamom potom použiť tento režim okna.

Žiadosť zvyčajne registruje aspoň jednu novú triedu okna a jeho pridružených okno postupu. Po zaregistrovaní triedy, aplikácia môže vytvoriť mnoho windows pre túto triedu, všetky, ktoré používajú tým istým postupom okno. Pretože to znamená niekoľko zdrojov by mohla súčasne volať rovnaké kus kódu musíte byť opatrní pri úprave zdieľaných prostriedkov z okna postupu. Ďalšie informácie nájdete v časti Okna tried.

Okno postupy dialógových okien (nazývané dialógovom poli postupy) majú podobnú štruktúru a fungovať ako pravidelné okno postupy. Všetky body odkazom na okno postupy v tejto sekcii tiež vzťahovať na dialógové okno pole postupy. Ďalšie informácie nájdete v časti Dialógové okná.

Index