EnumWindowsProc

EnumWindowsProc funkcia je definovanom aplikáciou callback funkcia používa s EnumWindows alebo EnumDesktopWindows funkciu. Dostáva popisovače window najvyššej úrovne. WNDENUMPROC typ určuje smerník túto funkciu spätného volania. EnumWindowsProc je zástupný symbol pre názov definovanom aplikáciou funkcie.

(BOOL spätného volania EnumWindowsProc HWND  hwnd; / / zvládnuť rodičovské oknoLPARAMlParam / / uplatňovania definovaná hodnota);
 

Parametre

hwnd
Rukoväť na najvyššej úrovni okno.
lParam
Určuje uplatnenie definovaná hodnota uvedené v EnumWindows alebo EnumDesktopWindows.

Note:

Naďalej enumerácie volania funkcia musí vrátiť hodnotu TRUE; Enumerácia zastavíte ho vráti FALSE.

Poznámky

Žiadosti sa musia zaregistrovať tohto volania funkcie zadan?m jeho adresu EnumWindows alebo EnumDesktopWindows.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Definované používateľom.

Pozri tiež

Windows prehľad, okno funkcie, EnumWindows, EnumDesktopWindows

Index