Vlastníctve Windows

Prekrytia alebo pop-up okno môže byť vo vlastníctve iného prekrytia alebo pop-up okno. Je vo vlastníctve miestach niekoľkým obmedzeniam v okne.

Len prekrytia alebo pop-up okno môže byť vlastník okna; okno dieťa nemôže byť vlastník okna. Aplikácia vytvorí vo vlastníctve okno zadaním vlastníka okno rukoväť ako hwndParent parametra CreateWindowEx , keď vytvára okno s WS_OVERLAPPED alebo WS_POPUP štýl. HwndParent parameter musí identifikovať prekrytia alebo pop-up okno. Ak hwndParent identifikuje dcérskym oknom, systém priradí vlastníctva najvyššej úrovne rodičovské okno dcérskym oknom. Po vytvorení vlastníctve okno aplikácie nemôže preniesť vlastníctvo okna do iného okna.

Dialógové okná a hláseniami sú majetkom windows predvolene. Aplikácia určuje vlastník okno volá funkciu, ktorá vytvorí dialógové okno alebo okno s hlásením.

Jedna aplikácia môže použiť funkciu GetWindow so GW_OWNER vlajky na získanie popisovača vlastníkovi okno.

Index