WM_STYLECHANGED

WM_STYLECHANGED správa sa odosiela v okne po SetWindowLong funkcia zmenil jedného alebo viacerých z okna štýly.

WM_STYLECHANGED wStyleType = wParam;            / / windows štýly alebo rozšírené štýly lpss = lParam (LPSTYLESTRUCT);  / / Konštrukcia obsahuje nové štýly 
 

Parametre

wStyleType
Hodnota wParam. Určuje, či sa zmenili v okne štýly alebo rozšírené štýly. Tento parameter môže byť kombinácia nasledovných hodnôt:
Hodnota Význam
GWL_EXSTYLE V okne rozšírený štýly zmenili.
GWL_STYLE V okne štýly zmenili.

lpss
Hodnota lParam. Smerník na štruktúru STYLESTRUCT , ktorá obsahuje nové štýly pre dané okno. Žiadosti možno preskúmať štýly, ale nemôže zmeniť ich.

Note:

Žiadosť by sa mali vrátiť nula, ak spracováva túto správu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno hlásenia, SetWindowLong, STYLESTRUCT, WM_STYLECHANGING

Index