SetSysModalWindow

Funkcia SetSysModalWindow je zastaralý. Táto funkcia sa poskytuje iba pre kompatibilitu so 16-bitovými verziami systému Windows. Nový vstup model neumožňuje modálne systém windows.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie

Index