Veľkosť okna

Veľkosť okna (šírka a výška) je uvedený v pixeloch. Okno môže mať nulovú šírku alebo výšku. Ak aplikácia nastaví v okne šírka a výška na nulu, systému nastaví veľkosť predvolená minimálna veľkosť okna. Objavovať predvolená veľkosť minimálneho okna aplikácia používa GetSystemMetrics funkcie s SM_CXMIN a SM_CYMIN vlajky.

Žiadosť možno musieť vytvoriť okno s klientskej oblasti určitej veľkosti. Funkcie AdjustWindowRect a AdjustWindowRectEx vypočítajte požadovanú veľkosť okna založené na požadovanú veľkosť oblasti klienta. Žiadosti môžu prechádzať výsledné hodnoty veľkosti s funkciou CreateWindowEx.

Žiadosť môže veľkosť okna tak, aby bola extrémne veľké; však to by nie veľkosť okna tak, aby sa väčšie obrazovky. Pred nastavením veľkosti okna aplikácie mali skontrolovať šírky a výšky obrazovky pomocou GetSystemMetrics s SM_CXSCREEN a SM_CYSCREEN vlajky.

Index