MAKELONG

MAKELONG makro vytvorí hodnota bez znamienka 32-bitové zreťazením dvoch danej 16-bitové hodnoty.

(DWORD MAKELONG SLOVO  wLow; / / nízka-order slovo dlhé hodnotaProgram WORDwHigh / / Rozdeli slovo dlhé hodnota);
 

Parametre

wLow
Určuje nízka-order slovo novú dlhé hodnotu.
wHigh
Určuje Rozdeli slovo novú dlhé hodnotu.

Note:

Vrátená hodnota je hodnota bez znamienka 32-bitové.

Poznámky

MAKELONG makro je definovaná nasledovne:

# define MAKELONG (a, b) \ ((dlhou) (((WORD) ()) | Lt ((DWORD) ((WORD) (b))); < 16)) 
 

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v windef.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno makrá

Index