Vytváranie okna

Aplikácia vytvorí svoju windows (vrátane hlavného okna) pomocou funkcie CreateWindow alebo CreateWindowEx a poskytovanie informácií požadovaných na definovanie atribúty okna. CreateWindowEx má parameter, dwExStyle, ktorý CreateWindow nemá; v opačnom prípade funkcie sú zhodné. V skutočnosti CreateWindow jednoducho volá CreateWindowEx, nastavenie parametra dwExStyle na nulu. Z tohto dôvodu, zvyšok tento prehľad vzťahuje iba na CreateWindowEx.

Existujú ďalšie funkcie — vrátane DialogBox, CreateDialoga okno s hlásením — pre vytvorenie účelového windows ako dialógových okien a hláseniami. Ďalšie informácie nájdete v časti Dialógové okná.

Táto sekcia obsahuje nasledujúce témy:

Index