WM_NCCREATE

WM_NCCREATE správa sa odosiela pred WM_CREATE správy po vytvorení okno je.

WM_NCCREATE lpcs = lParam (LPCREATESTRUCT);  / / štruktúru s držiteľom dát na vytvorenie 
 

Parametre

lpcs
Hodnota lParam. Smerník na štruktúru CREATESTRUCT , ktorá obsahuje informácie o okne vytváraný. Členmi CREATESTRUCT sú identické parametre funkciu CreateWindowEx .

Note:

Ak žiadosť postupy tejto správy, by sa mali vrátiť pravda naďalej vytvorenie okna. Ak sa žiadosť vráti hodnotu FALSE, funkcie CreateWindow alebo CreateWindowEx vráti rukoväť NULL.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno správy CreateWindow, CreateWindowEx, DefWindowProc, CREATESTRUCT, WM_CREATE

Index