GetParent

Funkcia GetParent načíta rukoväť na špecifikované dcérskym oknom rodičovské okno.

(HWND GetParent HWND  hWnd / / rukoväť dieťaťa okna);
 

Parametre

hWnd
Spracovať do okna, ktorého materský okno rukoväť má byť obnovený.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je rukoväť na rodičovské okno. Ak okno má rodičovské okno, vrátená hodnota je NULL. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Windows CE: Windows CE verzia 1.0 nepodporuje vlastníctve windows, s výnimkou pre dialógové okná.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie SetParent

Index