Okno

Okno je najvyššej úrovne okna, ktoré obsahuje záhlavia, hraníc a oblasti klienta; je určený na slúžiť ako hlavného okna aplikácie. To môže tiež mať ponuka okno, minimalizovať a maximalizovať tlačidlá a prejdite barov. Okno používané ako hlavné okno zvyčajne zahŕňa všetky tieto komponenty.

Zadaním WS_OVERLAPPED alebo WS_OVERLAPPEDWINDOW štýl vo funkcii CreateWindowEx aplikácia vytvorí okno. Ak použijete štýl WS_OVERLAPPED, okno má záhlavie a hranice. Ak použijete štýl WS_OVERLAPPEDWINDOW, okno má záhlavia, veľkosti hraničnej ponuke okno a minimalizovať a maximalizovať tlačidlá.

Index