Predvolenej veľkosti a pozície

Aplikáciu môžete povoliť systému na výpočet počiatočnú veľkosť alebo pozíciu najvyššej úrovne okno zadaním CW_USEDEFAULT v CreateWindowEx. Ak sa prihláška nastaví v okne súradnice na CW_USEDEFAULT a bol vytvorený žiadny najvyššej úrovne windows, systém stanovuje nové okno polohu vo vzťahu ku ľavom hornom rohu obrazovky. v opačnom prípade nastavuje polohu vzhľadom na polohu okna najvyššej úrovne, ktorý žiadosť vytvoriť naposledy. Ak šírka a výška parametre sa nastavia na CW_USEDEFAULT, systém vypočíta veľkosť nové okno. Ak uplatňovanie vytvoril oknami najvyššej úrovne, systému zakladá veľkosť nové okno na veľkosť najviac nedávno vytvorených najvyššej úrovne okna aplikácie. Uvedie CW_USEDEFAULT pri vytváraní dieťaťa alebo v kontextovom okne príčiny systém nastaviť veľkosť okna predvolená veľkosť minimálneho okna.

Index