GetTopWindow

GetTopWindow funkcia skúma poradie vykresľovania podriadené okná priradené špecifikované rodičovské okno a vyberie rukoväť dieťaťa okna v hornej časti poradie vykresľovania.

 (HWND GetTopWindow HWND  hWnd / / zvládnuť rodičovské okno);
 

Parametre

hWnd
Rukoväť na rodičovské okno, ktorého podriadené okná majú byť preskúmané. Ak má tento parameter hodnotu NULL, funkcia vráti popisovača do okna v hornej časti poradie vykresľovania.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je rukoväť dieťaťa okna v hornej časti poradie vykresľovania. Ak zadané okno nemá žiadne podriadené okná, vrátená hodnota je NULL. Ak chcete získať rozšírené informácie o chybách, použite funkcia GetLastError.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie, GetNextWindow, GetWindow