Okno štruktúry

Tieto štruktúry sa používajú na vytváranie a spravovanie systému windows.

CLIENTCREATESTRUCT
CREATESTRUCT
MINMAXINFO
NCCALCSIZE_PARAMS
STYLESTRUCT
WINDOWPLACEMENT
WINDOWPOS

Index