EndDeferWindowPos

EndDeferWindowPos funkcia súčasne aktualizuje umiestnenie a veľkosť jedného alebo viac okien v jednom cykle osviežujúci obrazovky.

BOOL EndDeferWindowPos ( HDWP  hWinPosInfo / / popisovača na vnútornú štruktúru);
 

Parametre

hWinPosInfo
Spracovať do viacerých-okna – pozície štruktúra, ktorá obsahuje veľkosť a umiestnenie informácie pre jeden alebo viac okien. Táto vnútorná štruktúra vrátená funkciou BeginDeferWindowPos alebo posledné volanie funkcie DeferWindowPos.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Funkcia EndDeferWindowPos odošle správy WM_WINDOWPOSCHANGING a WM_WINDOWPOSCHANGED každú testovaciu jamku identifikované vo vnútornej štruktúry.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie, BeginDeferWindowPos, DeferWindowPos, WM_WINDOWPOSCHANGED, WM_WINDOWPOSCHANGING

Index