CascadeWindows

Funkcia CascadeWindows kaskád zadané podriadené okná špecifikované rodičovské okno.

Slovo WINAPI CascadeWindows ( HWND  hwndParent; / / zvládnuť rodičovské oknoUINTwHow; / / typov systému windows nechcete usporiadaťKONŠTANTA RECT* lpRect; / / obdĺžnik usporiadanie okienUINTcKids; / počet na usporiadanie systému windowsKonštanta HWND oveľa* lpKids / / pole okno kľučky);
 

Parametre

hwndParent
Rukoväť na rodičovské okno. Ak má tento parameter hodnotu NULL, predpokladá sa pozadia okna.
wHow
Určuje vlajkou kaskády. Jedinou vlajkou v súčasnosti k dispozícii, MDITILE_SKIPDISABLED, bráni systému windows dieťa so zdravotným postihnutím MDI je Vnorovy.
lpRect
Smerník na RECT štruktúra, ktorá určuje obdĺžnikovej ploche klienta koordinuje v rámci ktorých sú okná usporiadané. Tento parameter môže mať hodnotu NULL, v takom prípade do klientskej oblasti rodičovské okno používajú.
cKids
Určuje počet prvkov v poli podľa zadaného parametra lpKids . Tento parameter sa ignoruje, ak lpKids je NULL.
lpKids
Ukazovateľ na pole kľučiek podriadené okná chcete usporiadať. Ak má tento parameter hodnotu NULL, všetky podriadené okná špecifikované rodičovské okno (alebo pozadia okna) sú usporiadané.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je počet okien usporiadaných.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Volanie CascadeWindows spôsobí, že všetky maximalizované okná chcete obnoviť predchádzajúcu veľkosť.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad, okno funkcie, RECT

Index