Pop-up okná

Automaticky otváraného okna je špeciálny typ okno využívaného dialógových okien, hláseniami a ostatné dočasné okná, aby vystúpil mimo hlavného okna aplikácie. Záhlavia sú dobrovoľné pre automaticky otvárané okná; v opačnom prípade automaticky otvárané okná sú rovnaké ako prekrývajúca windows WS_OVERLAPPED štýl.

Kontextové okno vytvoriť zadaním WS_POPUP štýl v CreateWindowEx. Ak chcete zahrnúť záhlavia, zadať štýl WS_CAPTION. WS_POPUPWINDOW štýl použiť na vytvorenie kontextové okno, ktoré má hranice a ponuke okno. WS_CAPTION štýl musia kombinovať s WS_POPUPWINDOW štýlom Zviditeľnite ponuke okno.

Index