IsChild

Funkcia IsChild testuje, či okno nie je dcérskym oknom alebo potomkov okno špecifikované rodičovské okno. Dieťa okno je priamy potomok z špecifikované rodičovské okno, ak rodičovské okno v reťazci materské oknám reťazec materskej windows vedie od originálu prekrývali alebo automaticky otváraného okna do okna dieťaťa.

BOOL IsChild ( HWND  hWndParent; / / zvládnuť rodičovské oknoHWNDhWnd / / spracovať do okna test);
 

Parametre

hWndParent
Rukoväť na rodičovské okno.
hWnd
Spracovať do okna testovať.

Note:

Ak okno nie je dieťa alebo potomkov okno špecifikované rodičovské okno, vrátená hodnota je nenulové.

Ak okno nie je dieťa alebo potomkov okno špecifikované rodičovské okno, vrátená hodnota je nula.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie, IsWindow, SetParent

Index