IsWindowUnicode

Funkcia IsWindowUnicode určuje, či zadané okno je natívne kódovanie Unicode okno.

BOOL IsWindowUnicode ( HWND  hWnd / / spracovať do okna);
 

Parametre

hWnd
Spracovať do okna test.

Note:

Ak okno nie je natívne kódovanie Unicode okno, vrátená hodnota je nenulové.

Ak okno nie je natívne kódovanie Unicode okno, vrátená hodnota je nula. Toto okno je natívny ANSI okno.

Poznámky

Množina znakov okna sa stanoví použitím funkcie RegisterClass . Ak okno triedy bola zapísaná s ANSI verziou RegisterClass (RegisterClassA), množina znakov v okne je ANSI. Ak Trieda okna bola zapísaná s kódovaním Unicode verzie RegisterClass (RegisterClassW), množina znakov okna je Unicode.

Systému robí automatické obojstranné preklad (Unicode do formátu ANSI) pre okno správ. Napríklad, ak ANSI okno správa odosiela do okna, ktoré používa množiny znakov Unicode, systému prekladá správu do Unicode správy pred volaním okno postupu. Systém si vyžaduje IsWindowUnicode umožňuje určiť, či preložiť správy.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie

Index