Oblasť nonclient komponentov

Nonclient oblasti okna môžete zahrnúť ponuka v záhlaví okna, okno, minimalizovať a maximalizovať tlačidlá, veľkosti hraníc a vodorovné a Zvislé posúvače. Aplikácia môže vytvoriť okno s jedným alebo viacerými z týchto súčastí zadaním nasledujúcimi štýlmi v CreateWindowEx funkcii.

Štýl Popis
WS_CAPTION Vytvára okno, obsahujúcu záhlavie (zahŕňa WS_BORDER štýl).
WS_HSCROLL Vytvorí okna, ktoré obsahuje Vodorovný posúvač.
WS_MAXIMIZEBOX Vytvorí okna, ktoré obsahuje tlačidlo Maximalizovať. Nemôže byť kombinovaný s WS_EX_CONTEXTHELP štýlom.
WS_MINIMIZEBOX Vytvorí okna, ktoré obsahuje tlačidlo minimalizovať. Nemôže byť kombinovaný s WS_EX_CONTEXTHELP štýlom.
WS_SYSMENU Vytvára okno, v ktorom bola ponuka okno v jeho záhlaví. WS_CAPTION štýl sa udával tiež.
WS_VSCROLL Vytvorí okna, ktoré obsahuje Zvislý posúvač.

Index