WM_NCACTIVATE

WM_NCACTIVATE správa sa odosiela oknom pri jeho nonclient oblasti je potrebné zmeniť označovať aktívny alebo neaktívny stav.

WM_NCACTIVATE fActive = wParam (int);   / / nové štátne z záhlavia okna alebo ikony 
 

Parametre

fActive
Hodnota wParam. Určuje, kedy záhlavie okna alebo ikony potrebné zmeniť označovať aktívny alebo neaktívny stav. Ak sa aktívne záhlavie okna alebo ikony vyvodiť, fActive parameter je pravda. Je FALSE pre neaktívne záhlavie okna alebo ikony.

Note:

Ak fActive parameter hodnotu FALSE, žiadosti by sa mali vrátiť pravda naznačujú, že systému mali postupovať s predvoleným spracovaním alebo sa vráti FALSE zabrániť záhlavie okna alebo ikony sa vyradí z činnosti. Keď fActive má hodnotu TRUE, vrátená hodnota sa ignoruje.

Predvolenú akciu

DefWindowProc funkcia čerpá záhlavie okna alebo ikony titul v jeho aktívne farby pri fActive parameter hodnotu TRUE a v jeho neaktívne farby, keď fActive má hodnotu FALSE.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno správ, DefWindowProc

Index