Systém Windows

Grafická Win32-založené aplikácia je okno obdĺžnikovú oblasť obrazovky, kde žiadosť zobrazuje výstup a prijíma signál od užívateľa. Preto jednou z prvých úloh grafická Win32-založené aplikácia je vytvoriť okno.

Okno zdieľa obrazovky s ostatnými oknami, vrátane tých, ktoré sú z iných aplikácií. Len jedno okno v čase môže prijímať vstup od užívateľa. Používateľa môžete použiť myš, klávesnicu alebo iné vstupné zariadenie na interakciu s týmto oknom a aplikácia, ktorá ju vlastní.

Index