OpenIcon

OpenIcon funkcia obnoví minimalizovaného okna (kultovým) jej predchádzajúcu veľkosť a umiestnenie; potom aktivuje okno.

BOOL OpenIcon ( HWND  hWnd / / spracovať do okna);
 

Parametre

hWnd
Spracovať do okna obnoviť a aktivovaný.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

OpenIcon odošle správu o WM_QUERYOPEN na danom okno.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

ShowWindow v systéme Windows prehľad okno funkcie, CloseWindow, IsIconic,

Index