WM_USERCHANGED

WM_USERCHANGED správa sa odošle všetky okná po user has logged alebo vypnutie. Keď sa používateľ prihlási alebo vypnutie, systém aktualizuje nastavenia špecifické pre používateľa. Systém túto správu pošle ihneď po aktualizácii nastavenia.

WM_USERCHANGED wParam = 0;       / / neboli použité, musia byť nula lParam = 0;       / / nepoužíva, musí byť nula 
 

Note:

Žiadosť by sa mali vrátiť nula, ak spracováva túto správu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno správ