LOWORD

LOWORD makro načíta program word nízka-order z danú hodnotu 32-bitové.

(WORD LOWORD DWORD  dwValue / / načítava hodnotu z ktorej slovo nízka-order);
 

Parametre

dwValue
Určuje hodnotu, ktorá má byť prevedená.

Note:

Vrátená hodnota je nízka-order slovo zadaná hodnota.

Poznámky

LOWORD makro je definovaná nasledovne:

# define LOWORD(l) ((WORD) (l)) 
 

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v windef.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno makrá, HIWORD, LOBYTE

Index