Zobrazenie stavu

V jednom okamihu okno môže byť aktívny alebo neaktívny; skryté alebo viditeľné; a minimalizovať, maximalizovať alebo obnoviť. Tieto vlastnosti sú ďalej spoločne len v okne Zobraziť stav. V nasledovných témach diskutovať okno Zobrazenie stavu:

Index