WM_CLOSE

WM_CLOSE správa je posielaná ako signál, že okno alebo žiadosť by mala ukončiť.

WM_CLOSE 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Ak žiadosť postupy tejto správy, by sa mali vrátiť nulový.

Predvolenú akciu

Funkcia DefWindowProc zavolá funkciu DestroyWindow zničiť okna.

Poznámky

Žiadosť môže vyzve používateľa potvrdeniu, pred zničením okno spracovaním WM_CLOSE správy a volaní funkcie DestroyWindow iba vtedy, ak používateľ potvrdzuje výber.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno hlásenia, DefWindowProc, DestroyWindow

Index