WM_WINDOWPOSCHANGED

WM_WINDOWPOSCHANGED správa odosiela okno ktorých veľkosti, umiestnenia alebo miesto poradie vykresľovania zmenil na volanie funkcie SetWindowPos alebo iného okna riadiaca funkcia.

WM_WINDOWPOSCHANGED lpwp = lParam (LPWINDOWPOS); / / body veľkosť a umiestnenie údajov 
 

Parametre

lpwp
Hodnota lParam. Smerník na štruktúru WINDOWPOS , ktorá obsahuje informácie o novú veľkosť a umiestnenie okna.

Note:

Ak žiadosť postupy tejto správy, by sa mali vrátiť nulový.

Predvolenú akciu

Funkcia DefWindowProc odošle správy WM_SIZE a WM_MOVE do okna.

Poznámky

WM_SIZE a WM_MOVE správy sa neodosielajú, ak aplikácia zvláda WM_WINDOWPOSCHANGED správy bez zvolania DefWindowProc. Je to účinnejšie vykonávať akúkoľvek premiestniť alebo veľkosť zmenu spracovanie počas WM_WINDOWPOSCHANGED správu bez volania DefWindowProc.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno hlásenia, DefWindowProc, EndDeferWindowPos, SetWindowPos, WINDOWPOS, WM_MOVE, WM_SIZE, WM_WINDOWPOSCHANGING

Index