STYLESTRUCT

STYLESTRUCT štruktúra obsahuje štýly okna pre okno.

tYPEDEF struct tagSTYLESTRUCT {/ / ss DWORD styleOld; 
    DWORD styleNew; 
} STYLESTRUCT, * LPSTYLESTRUCT 
 

Členovia

štýl
Určuje pole príznakov, štýl alebo rozšíriť štýl okna.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.5 alebo novšia verzia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno štruktúry, WM_STYLECHANGED, WM_STYLECHANGING

Index