WM_EXITSIZEMOVE

WM_EXITSIZEMOVE správa sa odosiela jeden čas okno po má vystúpi pohybujú alebo zmenu veľkosti modálne slučky. Okno zadá presun alebo veľkosti modálne slučky, keď používateľ klikne na tlačidlo okna záhlavie okna alebo veľkosti orámovanie, alebo keď okna prechádza WM_SYSCOMMAND správu na funkciu DefWindowProc a wParam parameter správu určuje hodnotu SC_MOVE alebo SC_SIZE. Operácia sa skončí, keď DefWindowProc vracia.

WM_EXITSIZEMOVE wParam = 0;  / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0;  / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Žiadosť by sa mali vrátiť nula, ak spracováva túto správu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno hlásenia, DefWindowProc, WM_ENTERSIZEMOVE

Index