WM_NCDESTROY

WM_NCDESTROY hlásenie informuje okna plocha jeho nonclient sa zničí. Funkcia DestroyWindow odošle správu WM_NCDESTROY do okna po správe WM_DESTROY . WM_DESTROY sa používa na voľný vyhradená pamäť objektov spojené s oknom.

 WM_NCDESTROY 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Ak žiadosť postupy tejto správy, by sa mali vrátiť nulový.

Poznámky

Toto hlásenie uvoľní interne vyhradenej pre okno pamäte.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno hlásenia, DestroyWindow, WM_DESTROY, WM_NCCREATE

Index